Nadz?r inwestorski - Przebudowa budynku szko?y podstawowej w Trutnowach na przedszkole.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
27.04.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: Pe?nienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacj? zadania pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu u?ytkowania budynku szko?y podstawowej w Trutnowach na przedszkole”.

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (14.06.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.06.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Informacja z otwarcia ofert (10.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

O?wiadczenie grupa kapita?owa (10.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy  >> ZA??CZNIK

 

Projekt przebudowy oraz zmiany sposobu u?ytkowania budynku szko?y podstawowej na przedszkole >> ZA??CZNIK

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej >> ZA??CZNIK

Projekt budowlany instalacje >> ZA??CZNIK

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: przebudowa oraz zmiana sposobu u?ytkowania budynku szko?y podstawowej na przedszkole >> ZA??CZNIK

Szczegó?owa Specyfikacja Techniczna - instalacji sanitarnych  >> ZA??CZNIK

Szczegó?owa Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  >> ZA??CZNIK

Przedmiar >> ZA??CZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »