Budowa wielofunkcyjnego, og?lnodost?pnego boiska sportowego w miejscowo?ci Woc?awy.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
28.04.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodost?pnego boiska sportowego w miejscowo?ci Woc?awy w Gminie Cedry Wielkie”.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.06.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Informacja z otwarcia ofert (17.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Wzór o?wiadczenia - grupa kapita?owa (17.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót  >> ZA??CZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »