Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo?ciach Giemlice, D?ugie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
11.05.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo?ciach Giemlice, D?ugie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie.

 

Informacja z otwarcia ofert (08.06.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Wzór o?wiadczenia grupa kapita?owa (08.06.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (30.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ (30.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Odpowiedzi na pytania (30.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Za??czniki do odpowiedzi - zagospodarowanie przepompowni (30.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Poprawione za??czniki nr 4a i 4b do SIWZ (30.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (25.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ (25.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Dokumentacji bada? pod?o?a gruntowego wraz z opini? geotechniczn? (17.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Dokumentacja bada? pod?o?a gruntowego wraz z opini? geotechniczn? (17.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 8 do SIWZ - Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlany >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 10 do SIWZ Projekt wykonawczy >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 11 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 12 do SIWZ Przedmiar robót dla zadania 1 >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 13 do SIWZ Przedmiar robót dla zadania 2 >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 14 do SIWZ Przedmiar robót dla robót uzupe?niaj?cych >> ZA??CZNIK

Rysunki >> ZA??CZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »