Nadz?r inwestorski - Budowa hali sportowej w miejscowo?ci Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
12.05.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazw? „Budowa hali sportowej w miejscowo?ci Cedry Wielkie”.

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (29.06.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (29.06.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.06.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Informacja z otwarcia ofert (24.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Wzór o?wiadczenia - grupa kapita?owa (24.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 8 do SIWZ - opis robót budowlanych >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja roboty uzupe?niaj?ce >> ZA??CZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »