Wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych pomieszcze? szk?? w Woc?awach i Giemlicach.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
31.05.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: Wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych pomieszcze? szkó?: Szko?y Podstawowej w Woc?awach i Szko?y Podstawowej w Giemlicach, w ramach projektu pod nazw? „Lepszy Start M?odego ?u?awiaka!”.

 

Informacja z otwarcia ofert (21.06.2017 r.) >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 7a do SIWZ - wzór umowy zadanie 1 >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 7b do SIWZ - wzór umowy zadanie 2 >> ZA??CZNIK

Przedmiar Giemlice >> ZA??CZNIK

Przedmiar Woc?awy >> ZA??CZNIK

Pozwolenie na budow? Woc?awy >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 8 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy Szko?a Woc?awy >> ZA??CZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »