Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.09.2008.

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Obszar wsi Błotnik                                       treść uchwały  >>

załączniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2

 

Obszar wsi Cedry Małe                                  treść uchwały  >>

załączniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2

 

Obszar wsi Cedry Wielkie                              treść uchwały  >>

 załączniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2

 

Obszar wsi Długie Pole                                 treść uchwały  >>

 załączniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2

 

Obszar wsi Giemlice                                     treść uchwały  >>

 załączniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2 / MAPA 3

 

Obszar wsi Kiezmark                                    treść uchwały  >>

 załączniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2

 

Obszar wsi Koszwały                                    treść uchwały  >>

 załączniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2

 

Obszar wsi Leszkowy                                    treść uchwały  >>

 załączniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2

 

Obszar wsi Miłocin                                        treść uchwały  >>

 załączniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2

 

Obszar wsi Stanisławowo                              treść uchwały  >>

 załącznik graficzny >> MAPA 1

 

Obszar wsi Trutnowy                                    treść uchwały  >>

 załączniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2 / MAPA 3

 

Obszar wsi Trzcinisko                                   treść uchwały  >>

 załącznik graficzny >> MAPA 1

 

Obszar wsi Wocławy                                     treść uchwały  >>

                             załącznik graficzny >> MAPA 1

 

(Ze względu na dużą pojemność załączników graficznych z planami zagospodarowania zalecamy zapisanie załączników na dysku twardym komputera i otwieranie plików bezpośrednio w systemie).

 


 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Uchwała NR XXII/179/16 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Koszwały w gminie Cedry Wielkie.

Treść uchwały XXII/179/16 z dnia 28.09.2016 r.  >> 

Załącznik graficzny  >> 

 

Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących fragmenty obrębów geodezyjnych Wocławy, Stanisławowo, Trutnowy, gmina Cedry Wielkie.

Treść uchwały NR XVI/137/12 z dnia 30.05.2012 r.  >> 

Prognoza oddziaływania na środowisko >>

Załączniki do prognozy  >> CZĘŚĆ 1 / CZĘŚĆ 2 / CZĘŚĆ 3

 

Uchwała Nr VII/65/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 138/1 w obrębie geodezyjnym Koszwały w gminie Cedry Wielkie.

Treść uchwały Nr VII/65/15 z dnia 30.06.2015 r.  >> 

Załącznik graficzny >>

 

Uchwała Nr XII/97/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Błotnik w gminie Cedry Wielkie.

Treść uchwały Nr XII/97/15 z dnia 09.12.2015 r.  >> 

Załącznik graficzny >>

 

Uchwała Nr XII/99/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących działki: 56 i 109/1 w obrębie geodezyjnym Błotnik, 141 w obrębie geodezyjnym Kiezmark oraz 235 w obrębie geodezyjnym Leszkowy w gminie Cedry Wielkie.

Treść uchwały Nr XII/99/15 z dnia 09.12.2015 r.  >> 

Załącznik graficzny 1A >>

Załącznik graficzny 1B >>