Organizacja wyjazd?w edukacyjnych dla uczni?w szk?? podstawowych i gimnazj
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
27.06.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjów z Gminy Cedry Wielkie, w ramach projektu pn. „LEPSZY START M?ODEGO ?U?AWIAKA!”.

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (04.07.2017 r.) >> ZA??CZNIK

Odpowiedzi na pytania + Zmiana SIWZ (4.07.2017 r.) >> ZA??CZNIK

Odpowiedzi na pytania (30.06.2017 r.) >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy >> ZA??CZNIK

 
następny artykuł »