GOPS: ogłoszenie o naborze.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.06.2017.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik Socjalny - 1 etat.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub osobiście składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich do dnia 3 lipca 2017 r. bądź przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich Ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie.

 
Zarządzenie Nr 46A/2017 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.06.2017.
Zarządzenie Nr 46A/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego nieruchomość.
 
Pełna treść zarządzenia  >> Załącznik
 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. budowy drogi S-7.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.06.2017.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące: "Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odcinek Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1 Koszwały - Nowy Dwór Gdański, sprostowaną postanowieniem Wojewody Pomorskiego z dnia 9 marca 2015 r., znak: WI-II.7820.6N.2014.MKH".


Pełna treść obwieszczenia  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. Przebudowy stacji pomp nr 13 Koszwały.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.06.2017.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26 maja 2017 r. dotyczące: "Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwały na działkach nr 178, 177/1, 173, 171, 174/1, 174/3, 174/4, 172/6, 172/9 obr. 0007 Koszwały, jednostka ewidencyjna 220402_2 Cedry Wielkie".


Pełna treść obwieszczenia  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. budowy budowli odcinającej na Kanale Wysokim.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.06.2017.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 maja 2017 r. dotyczące: "Budowa budowli odcinającej na Kanale Wysokim na działkach nr 241, 240, 189, 125 obr. 0007 Koszwały, jednostka ewidencyjna 220402_2 Cedry Wielkie".


Pełna treść obwieszczenia  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.05.2017.
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie w zakresie dotyczącym sprzedaży, dzierżawy, najmu, oddawania w użytkowanie i użytkowanie wieczyste, nieruchomości stanowiących własność Gminy Cedry Wielkie.
 
Pełna treść zarządzenia  >> Załącznik
 
Komunikat Wójta Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.05.2017.

W ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego”, Gmina Cedry Wielkie zleciła firmie PHU OPITZ Beata Opitz wykonanie strony internetowej, która będzie posiadać następujące funkcjonalności:

  • aktualności na temat konsultacji społecznych przeprowadzanych w Gminie Cedry Wielki, w tym prowadzonych w ramach programu konsultacji zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie;
  • informator na temat studium i planów i miejscowych, gdzie wytłumaczone mają być wszystkie aspekty zawiązane z ich powstawaniem;

Informacje dotyczące konsultowanego dokumentu:

  • mapa w formie graficznej dotycząca konsultowanego dokumentu;
  • możliwość zgłoszenia wolnych uwag.
Przewidywany termin uruchomienia strony internetowej to czerwiec 2017 roku.
 
Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.04.2017.
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
Pełna treść zarządzenia  >> Załącznik
 
Obwieszczenie SKO: Budowa ocynkowni ogniowej i zakładu konstrukcji metalowych w Wocławach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.04.2017.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ocynkowni ogniowej i zakładu konstrukcji metalowych w Wocławach (Gmina Cedry Wielkie)".


Pełna treść obwieszczenia  >>  ZAŁĄCZNIK

Pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku dotyczące Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ocynkowni ogniowej i zakładu konstrukcji metalowych w Wocławach (Gmina Cedry Wielkie)".


Pełna treść pisma  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.04.2017.
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Pełna treść zarządzenia  >> Załącznik
 
Ogłoszenie o zatrudnieniu na umowę o pracę: Inspektora ds. księgowości budżetowej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.04.2017.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę osoby na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości budżetowej.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu: Urząd Gminy, ul. M. Płażyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 kwietnia 2017 r. godz. 15.00, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem "Inspektor ds. księgowości budżetowej". Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączeniu.

 
Zawiadomienie: Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku etap II.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.02.2017.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku etap II w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Pełna treść zawiadomienia  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Zawiadomienie: Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku etap II.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.02.2017.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku etap II w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Pełna treść zawiadomienia  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Zawiadomienie: Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku etap II.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.02.2017.

Zawiadomienie o otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku etap II w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Pełna treść zawiadomienia  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - zadania publiczne 2017r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.02.2017.
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cedry Wielkie w 2017 roku.
 
Pełna treść zarządzenia  >> Załącznik
 
Ogłoszenie o zatrudnieniu na umowę o pracę: Inspektora ds. gospodarki przestrzennej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.02.2017.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę osoby na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. gospodarki przestrzennej.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu: Urząd Gminy, ul. M. Płażyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 marca 2017 r. godz. 15.00, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem "Inspektor ds. gospodarki przestrzennej". Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączeniu.

 
Zawiadomienie: Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku etap II.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.01.2017.

Zawiadomienie o otrzymaniu pisma od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim o podtrzymaniu opinii w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku etap II w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Pełna treść zawiadomienia  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Zawiadomienie: Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku etap II.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.01.2017.

Zawiadomienie o przesłaniu do organów opiniujących uzupełnień i wyjaśnień do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku etap II w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Pełna treść zawiadomienia  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.01.2017.
Zarządzenie nr 08/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 
Pełna treść zarządzenia  >> Załącznik
 
Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.01.2017.
Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
Pełna treść zarządzenia  >> Załącznik
 
Zawiadomienie: Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku etap II.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.01.2017.

Zawiadomienie o otrzymaniu wezwania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku etap II w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Pełna treść zawiadomienia  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Obwieszczenie: Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.01.2017.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie".


Pełna treść obwieszczenia  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Zapraszamy do konsultacji społecznych: "Czyste Żuławy"
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.12.2016.

W związku z przystąpieniem przez Gminę Cedry Wielkie do udziału w partnerskim projekcie pn.: Czyste Żuławy” Wójt Gminy Cedry Wielkie zaprasza mieszkańców do zgłaszania propozycji inwestycji, zakładających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Cedry Wielkie. Propozycje należy składać do sołtysów w terminie do dnia 16 grudnia 2016 roku. Proponowane inwestycje zostaną zebrane i poddane analizie na spotkaniu sołtysów i przedstawicieli Gminy w dniu 20.12.2016 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie. Priorytetowe inwestycje zostaną przedstawione jako potencjalne przedsięwzięcia do zawarcia w przedmiotowym projekcie planowanym do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej. W/w  projekt zostanie złożony w odpowiedzi na ogłoszony nabór do konkursu 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Formularz zgłoszeniowy  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Obwieszczenie: Budowa ocynkowni ogniowej i zakładu konstrukcji metalowych w Wocławach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.01.2017.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie o złożeniu odwołań od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ocynkowni ogniowej i zakładu konstrukcji metalowych w Wocławach (Gmina Cedry Wielkie)".


Pełna treść obwieszczenia  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Zawiadomienie: Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku etap II.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.01.2017.

Zawiadomienie o otrzymaniu opinii Urzędu Miejskiego w Gdańsku w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku etap II w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Pełna treść zawiadomienia  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo: inspektor ds. gospodarki przestrzennej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.01.2017.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę na zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. gospodarki przestrzennej.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres urzędu: 83-020 Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2017 r. godz. 15.00 włącznie. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączeniu.

 
Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.01.2017.
 
Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.01.2017.
Zarządzenie nr 04/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 
Pełna treść zarządzenia  >> Załącznik
 
Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.01.2017.
Zarządzenie nr 03/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
Pełna treść zarządzenia  >> Załącznik
 
Obwieszczenie: Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.01.2017.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Pełna treść obwieszczenia  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Obwieszczenie: Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.01.2017.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie".


Pełna treść obwieszczenia  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Obwieszczenie: Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.12.2016.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie".


Pełna treść obwieszczenia  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Obwieszczenie: Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.12.2016.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie o przesłaniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wyjaśnień na pytania zawarte w wezwaniu RDOŚ-GD-WOO.4240.604.2016.MŚB.2. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie".


Pełna treść obwieszczenia  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Obwieszczenie: Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.12.2016.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie o otrzymaniu wezwania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku do uzupełnienia braków formalnych we wniosku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie".


Pełna treść obwieszczenia  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Obwieszczenie: Budowa ocynkowni ogniowej i zakładu konstrukcji metalowych w Wocławach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.12.2016.