Gminne Centrum Informacji
Informacje adresowe

Gminne Centrum Informacji w Cedrach Wielkich
Karolina Wolszczak
Adres:
ul. Osadników Wojskowych 41, 83-020 Cedry Wielkie
Tel.  (0-58) 683-66-35
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
Regulamin Gminnego Centrum Informacji

Regulamin Gminnego Centrum Informacji

 
Zakres dzia?alno?ci Gminnego Centrum Informacji

Zakres dzia?alno?ci Gminnego Centrum Informacji

 
Us?ugi Gminnego Centrum Informacji

Podstawowe us?ugi Gminnego Centrum Informacji

Dodatkowe us?ugi Gminnego Centrum Informacji

 
Kiosk z prac?

KIOSK Z PRAC? – Twoje ?ród?o wiedzy o rynku pracy
Zapraszamy do kiosku z prac? od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 10:00 – 18:00
Nasze us?ugi s? bezp?atne!!!

Oferty pracy

WOJEWÓDZKI URZ?D PRACY w Gda?sku informuje, i? w ramach systemu EURES poszukuje dostawcy zakupów do pracy w Wielkiej Brytanii. Szczegó?y odno?nie pracy dost?pne s? w za??czniku.

WOJEWÓDZKI URZ?D PRACY w Gda?sku informuje, i? w ramach systemu EURES poszukuje sprzedawcy - zmiana nocna do pracy w Wielkiej Brytanii. Szczegó?y odno?nie pracy dost?pne s? w za??czniku.

WOJEWÓDZKI URZ?D PRACY w Gda?sku informuje, i? w ramach systemu EURES poszukuje piekarza do pracy w Wielkiej Brytanii. Szczegó?y odno?nie pracy dost?pne s? w za??czniku.

WOJEWÓDZKI URZ?D PRACY w Gda?sku informuje, i? w ramach systemu EURES poszukuje ELEKTRYKÓW BUDOWLANYCH / ELEKTRYKÓW PRZEMYS?OWYCH/ ELEKTRYKÓW OKR?TOWYCH/ MONTERÓW SZAF STEROWNICZYCH do pracy w Szczegó?y odno?nie pracy dost?pne s? w za??czniku. HOLANDII.

Oferty szkole?

Mazowieckie Centrum Szkole? Sp. z o.o. zaprasza na cykl szkole? w okresie czerwiec - wrzesie? 2008. Szczegó?y odno?nie szkole? dost?pne s? w za??czniku.

Wzory pism

Wzór listu motywacyjnego

Wzór listu motywacyjnego

Wzór Curriculum Vitae

Wzór Curriculum Vitae

Wa?ne linki

ADRESY STRON INTERNETOWYCH „ PRACA”:
1. Serwis informacyjny Urz?dów Pracy: http://www.praca.gov.pl/
2. Wojewódzki Urz?d Pracy w Gda?sku: http://www.wup.gdansk.pl/
3. Powiatowy Urz?d Pracy w Gda?sku http://www.pup.gda.pl/
4. ?wiatowy Internetowy Serwis Kariery http://www.jobpilot.pl/
5. Twój Serwis Pracy: http://www.jobs.pl/
6. Interia.pl: http://www.praca.interia.pl/
7. Serwis Pracuj.pl: http://www.pracuj.pl/
8. Wirtualna Polska - Praca:  http://www.praca.wp.pl/
9. Internetowa Gie?da Pracy: http://www.dobrypersonel.pl/
10. Serwis Money.pl http://www.praca.money.pl/
11. Serwis Gratka.pl: http://www.gratka.pl/
12. Serwis Epuls Po?rednictwo http://www.epuls.praca.gov.pl/
13. Praca w Trójmie?cie http://www.pracawtrojmiescie.prv.pl/
14. Portal Regionalny http://www.trojmiasto.pl/