Z prac Rady Gminy
XXXI sesja Rady Gminy.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
12.06.2017.

Przewodnicz?cy Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e XXXI sesja Rady Gminy odb?dzie si? w dniu 22 czerwca (czwartek) 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.

 
XXX sesja Rady Gminy.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
22.05.2017.

Przewodnicz?cy Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e XXX sesja Rady Gminy odb?dzie si? w dniu 31 maja (?roda) 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.

 
XXVIII sesja Rady Gminy
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
22.03.2017.

Przewodnicz?cy Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e XXVIII sesja Rady Gminy odb?dzie si? w dniu 29 marca (?roda) 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.

 
XXVI sesja Rady Gminy
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
23.01.2017.

Przewodnicz?cy Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e XXVI sesja Rady Gminy odb?dzie si? w dniu 27 stycznia (pi?tek) 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.

 
XXV sesja Rady Gminy
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
05.12.2016.

Przewodnicz?cy Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e XXV sesja Rady Gminy odb?dzie si? w dniu 16 grudnia (pi?tek) 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.

 
XXIV sesja Rady Gminy
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
10.11.2016.

Przewodnicz?cy Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e XXIV sesja Rady Gminy odb?dzie si? w dniu 18 listopada (pi?tek) 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.

 
XXII sesja Rady Gminy
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
22.09.2016.

Przewodnicz?cy Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e XXII sesja Rady Gminy odb?dzie si?  w dniu 28 wrze?nia (?roda) 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.

 
XXI sesja Rady Gminy
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
23.08.2016.

Przewodnicz?cy Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e XXI sesja Rady Gminy odb?dzie si?  w dniu 31 sierpnia (?roda) 2016 r. o godz. 10.00 w Sali USC w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.

 
XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
06.07.2016.

Przewodnicz?cy Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy odb?dzie si? w dniu 8 lipca (pi?tek) 2016 r. o godz. 8.00 w Sali USC w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.

 
XVII sesja Rady Gminy
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
06.05.2016.

Przewodnicz?cy Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e XVII sesja Rady Gminy odb?dzie si? w dniu 11 maja (?roda) 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.

 
XVI sesja Rady Gminy
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
31.03.2016.

Przewodnicz?cy Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e XVI sesja Rady Gminy odb?dzie si? w dniu 1 kwietnia (pi?tek) 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.

 
XV sesja Rady Gminy
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
17.02.2016.

Rada Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e XV sesja Rady Gminy odb?dzie si? w dniu 26 lutego (pi?tek) 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.

 
XIV sesja Rady Gminy
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
28.01.2016.

Rada Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e XIV sesja Rady Gminy odb?dzie si? w dniu 03 lutego (?roda) 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.

 
XIII sesja Rady Gminy.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
14.12.2015.

Rada Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e XIII sesja Rady Gminy odb?dzie si? w dniu 18 grudnia (pi?tek) 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.

 
XII sesja Rady Gminy.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
01.12.2015.

Rada Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e XII sesja Rady Gminy odb?dzie si? w dniu 9 grudnia (?roda) 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.

 
X sesja Rady Gminy.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
28.10.2015.

Rada Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e X sesja Rady Gminy odb?dzie si? w dniu 30 pa?dziernika (pi?tek) 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.

 
IX sesja Rady Gminy.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
07.10.2015.

Przewodnicz?cy Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e IX sesja Rady Gminy odb?dzie si? w dniu 14 pa?dziernika (?roda) 2015 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.