Remont pokrycia dachu ko?cio?a oraz ogrodzenia wok?? terenu przy budynku ko?cio?a w Giemlicach.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
31.05.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: Remont pokrycia dachu budynku ko?cio?a pw. ?w. Jana Chrzciciela w Giemlicach oraz remont ogrodzenia wokó? terenu przy budynku Ko?cio?a pw. ?w. Jana Chrzciciela w Giemlicach, w ramach projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa ?u?aw poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach po?o?onych na terenach obj?tych ochron? konserwatorsk? w gminach ?u?awskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promuj?cej to?samo?? ?u?aw”.

 

Og?oszenie >> ZA??CZNIK

Informacja dotycz?ca dokumentacji >> ZA??CZNIK

Informacja na temat Zamawiaj?cego >> ZA??CZNIK

Opis przedmiotu zamówienia >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 2 do og?oszenia - wzór umowy >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej >> ZA??CZNIK

Rysunek 1 - dach >> ZA??CZNIK

Rysunek 2 - dach >> ZA??CZNIK

Rysunek 3 - dach >> ZA??CZNIK

Rysunek 4 - dach >> ZA??CZNIK

Projekt budowlany - dach >> ZA??CZNIK

Przedmiar - dach >> ZA??CZNIK

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - dach >> ZA??CZNIK

Przedmiar - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Rysunek 1 - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Rysunek 2 - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Rysunek 3 - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Rysunek 4 - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Rysunek 5 - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Rysunek 6 - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Rysunek 7 - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Projekt budowlany - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »