Przetargi
Odbi?r i zagospodarowanie odpad?w komunalnych z terenu Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
07.04.2015.

Og?oszenie o przetargu pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cedry Wielkie w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2019r.

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 06.06.2015 r. w Urz?dzie Publikacji Unii Europejskiej  >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia przekazane w dniu 03.06.2015 r. Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.05.2015) >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o sprostowaniu opublikowane dnia 08.05.2015 r. >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o sprostowaniu przekazane w dniu 05.05.2015 r. Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej >> ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ >> ZA??CZNIK

Poprawiony formularz oferty >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 1 do SIWZ – Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 2 do SIWZ – kalkulacja ceny> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 3 do SIWZ – Wzór raportu>> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 4 do SIWZ – Formularz reklamacyjny >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 5 do SIWZ – Protokó? realizacji reklamacji >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

Regulamin utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie gminy Cedry Wielkie >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o zamówieniu przekazane w dniu 02.04.2015 r. Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej  >> ZA??CZNIK

Wst?pne og?oszenie informacyjne  >> ZA??CZNIK

 
Rewitalizacja miejscowo?ci Kiezmark w gminie Cedry Wielkie
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
03.04.2015.

Wykonanie zamówienia uzupe?niaj?cego zwi?zanego z zadaniem pn.: Rewitalizacja miejscowo?ci Kiezmark w gminie Cedry Wielkie poprzez budow? ogólnodost?pnej ?wietlicy wiejskiej w miejscu by?ej zlewni mleka


Og?oszenie o udzieleniu zamówienia  >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o zamiarze zawarcia umowy  >> ZA??CZNIK

 
Przetarg na "Remont boiska sportowego w miejscowo?ci Koszwa?y w Gminie Cedry Wielkie"
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
26.03.2015.

Og?oszenie o przetargu pn.: „Remont boiska sportowego w miejscowo?ci Koszwa?y w Gminie Cedry Wielkie”

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (29.04.2015 r.)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.04.2015 r.)  >> ZA??CZNIK

Odpowiedzi na pytania (02.04.2015 r.)  >> ZA??CZNIK


1. Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

2. SIWZ  >> ZA??CZNIK

3. Za??cznik nr 1 do SIWZ – Projekt budowlany  >> ZA??CZNIK

4. Za??cznik nr 2 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  >> ZA??CZNIK

5. Za??cznik nr 3 SIWZ– przedmiar robót  >>  ZA??CZNIK

6. Za??cznik nr 4 do SIWZ – zdj?cie zestawu ?awkowego  >>  ZA??CZNIK

7. Typ i kolor siedziska  >>  ZA??CZNIK

8. Boisko do koszykówki  >>  ZA??CZNIK

9. Boisko do pi?ki r?cznej  >>  ZA??CZNIK

10. Boisko do pi?ki siatkowej  >>  ZA??CZNIK

11. Zagospodarowanie  >>  ZA??CZNIK

 
Og?oszenie o przetargu na sprzeda? nieruchomo?ci niezabudowanych przeznaczonych pod zabudow
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
16.03.2015.

Og?oszenie o przetargu na sprzeda? nieruchomo?ci niezabudowanych przeznaczonych pod zabudow? jednorodzinn? po?ozonych w miejscowo?ci Giemlice.:

Pe?na tre?? przetargu >> Za??cznik
 
Dostawa nowych p?yt drogowych typu "JOMBO".
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
27.02.2015.

Og?oszenie o przetargu pn.: Dostawa nowych p?yt drogowych typu "JOMBO".


Og?oszenie o udzieleniu zamówienia  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

Wzór protoko?u odbioru  >>  ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >>  ZA??CZNIK

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 81 z 329