Utwardzenie nawierzchni dr?g gminnych w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
15.04.2016.

Og?oszenie o przetargu pn.: Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie.

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (19.05.2016)  >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.05.2016)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowlanej  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 1 do SIWZ

Projekt utwardzenia dróg gminnych  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 2 do SIWZ

Szczegó?owa Specyfikacja Techniczna D-00.00  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 3 do SIWZ

Szczegó?owa Specyfikacja Techniczna D-04.01  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 4 do SIWZ

Szczegó?owa Specyfikacja Techniczna D-04.04  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 5 do SIWZ

Szczegó?owa Specyfikacja Techniczna D – 10.03  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 6 do SIWZ

Przedmiar robót Giemlice  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 7 do SIWZ

Przedmiar robót Mi?ocin  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 8 do SIWZ

Przedmiar robót Koszwa?y  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 9 do SIWZ

Przedmiar robót Kiezmark ul. Krótka  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 10 do SIWZ

Przedmiar robót Kiezmark ul. Kwiatowa  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 11 do SIWZ

Przekrój konstrukcyjny Kiezmark – ul. Kwiatowa  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 12 do SIWZ

Przekrój konstrukcyjny Kiezmark – ul. Krótka, Koszwa?y ul. Piaskowa, Mi?ocin dz. nr 68  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 13 do SIWZ

Przekrój konstrukcyjny Giemlice 1  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 14 do SIWZ

Przekrój konstrukcyjny Giemlice 2  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 15 do SIWZ

Plan sytuacyjny Mi?ocin  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 16 do SIWZ

Plan sytuacyjny Giemlice  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 17 do SIWZ

Plan sytuacyjny Kiezmark ul. Krótka  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 18 do SIWZ

Plan sytuacyjny Kiezmark ul. Kwiatowa  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik Nr 19 do SIWZ

Plan sytuacyjny Koszwa?y  >> ZA??CZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »