Ochrona ?rodowiska w Gminie Cedry Wielkie
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
02.07.2008.

Tematem ochrony ?rodowiska w Urz?dzie Gminy w Cedrach Wielkich zajmuje si? Pani Podinspektor Marta Kucharczyk - pokój nr 14, telefon 58 692-20-37

Zakres dzia?ania wydzia?u

Prawo miejscowe

Regulamin utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Cedry Wielkie

Publiczny wykaz danych ?rodowiskowych

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach
A.I.d – informacja o z?o?onych wnioskach dotycz?cych wydania decyzji ?rodowiskowejZobacz list?
B.I.dr. - informacja o wydanych postanowieniach dotycz?cych raportuZobacz list?
E.I. - informacja o przed?o?onych raportachZobacz list?
B.I.d – informacja o wydanych decyzjach ?rodowiskowychZobacz list?

Azbest

 


Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj?cych azbest z terenu Gminy Cedry Wielkie na lata 2011-2032
Informacja o wyrobach zawieraj?cych azbest
Informacja o zaprzestaniu wykorzystania azbestu

Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie i utylizacj? azbestu 

Regulamin przyznawania dofinansowania dla przydomowych oczyszczalni ?cieków  >>

Regulamin dofinansowania instalacji solarnych

 

 

 

Posiadanie psa rasy uznawanej za agresywn?

Zyskanie zezwolenia

Wniosek o wydanie zezwolenia

Ciekawostki

 


Rolnictwo ekologiczne
 
następny artykuł »